İnsan Kaynakları
Politikası

CASSAS Şirketler Topluluğu' nun temelinde kuruluşundan itibaren insana duyduğu saygı yer alır. Topluluk bünyesinde çalışan her bir bireyle saygıya dayalı profesyonel ilişki kurulması önemsenir. Katılımcılık, sorumluluk duygusu taşımak, yenilikçi ve yaratıcı fikirlere açık olmak, sürekli geliştirmek, insan kaynakları politikasının hedeflerinden biridir. İnsan kaynaklarında topluluğun benimsediği stratejik amaç; kendini sürekli geliştirerek, alanında yenilikçi fikirlere açık ve uzmanlaşmış ekip arkadaşlarıyla beraber hareket etmektir. Topluluğun vizyonuyla uyumlu olarak; fırsat eşitliği, profesyonellik, yaşam boyu gelişim hedefiyle hareket eden ve topluluğun bir parçası haline gelen çalışanların şirketi ileriye taşıyacağı düşüncesiyle hareket edilir.
Şirketler Topluluğunun başarısı çalışanlar ve şirket arasındaki bağların güçlü olması ve çalışanların sorumluluk alanını genişleterek performanslarını en üst düzeyde tutmaları ile mümkün olmuştur. Sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde şirketin insan kaynakları politikası önemli bir yer taşır. Topluluğun titizlikle sahip çıktığı ve çalışanlara karşı sorumluluklarından biri olarak belirlediği en önemli madde çalışanlarla kurulan ilişkide kültürel farklılıklar, yaş, cinsiyet, inanç fark etmeksizin fırsat eşitliği ilkesiyle hareket edilmesidir. Çalışanların sahip olduğu farklılıklar ortak bir amaç uğruna hareket edilirken, topluluğu geliştiren zenginlikler olarak görülmektedir.

İşe Alım Süreci

İnsan Kaynakları Departmanı, şirket içerisindeki insan kaynaklarını sürekli olarak geliştirme hedefiyle hareket eder. İşe alım süreçlerinde şeffaf, adil ve fırsat eşitliği ilkeleri gözetilerek, topluluk vizyonuna uyumlu adaylar topluluğun bir parçası olarak görülür.
Sürekli güncellenen topluluk bünyesine uyumlu adaylarla ön görüşmeler yapılır. Görüşmelerin olumlu olduğu durumlarda işe alım süreci başlatılır. İşe alım süreci tamamlanan ve artık topluluğun organik bir parçası haline gelen adayların oryantasyon süreci başlatılır.
Her pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin yanında topluluk bünyesinde çalışacak adaylarda şu ortak özellikler aranmaktadır; İnsanlarla ve çevreyle saygı çerçevesinde ilişki kurmak, alanında liderlik özellikleri göstermek, işte eşitlik ilkesine sahip olmak, şeffaf ve açık olmak, kaliteyi ön planda tutmak, yenilikçi, müşteri ve çözüm odaklı olmak.

CASSAS' ta Kariyer

Başvuru
Formu

İnsan Kaynakları
Departmanı

Faks0312 410 40 00

AdresMutlukent Mah. 1921. Cad. No:19 Çankaya/ Ankara